Radiofysik.se
Skola och allmänhet

Arkiv

Kategori:
Sortering:
   [ Sök dokument ]

Antal dokument: 139

 
Hem > 
 
Gustav VI Adolf besökte cancerkliniken, 1952  (Antalet klick: 2347)
Gustav VI Adolf besökte cancerkliniken i Lund 1952 och överläkaren och klinikchefen Bertil
Ebenius demonstrerar en ny koboltbestrålningsapparat, konstruerad av laborator (senare förste professorn i radiofysik) Kurt Lidén, Institutionen för radiofysik, Lunds universitet.

Kategorier: Personer
Datum: 2011-01-14
Publiceringsår: -----

 
Röntgenbehandlingsrum , Lund 1929  (Antalet klick: 1451)
Röntgenbehandlingsrum i Röntgeninstitutet på Lunds lasarett 1929.

Kategorier: Strålbehandling Utrustning
Datum: 2011-01-14
Publiceringsår: -----

 
Bertil Ebenius, Lund  (Antalet klick: 1150)
Beril Ebenius (avliden 1959) var lärare i radioterapi vid Lunds lasarett och överläkre vid Radiologiska kliniken.

Kategorier: Personer
Datum: 2011-01-14
Publiceringsår: 2001

 
Strålskyddet idag (2000)  (Antalet klick: 1009)
En debattartikel i Strålskyddsnytt 2000 nr 2 av prof em Gunnar Wallinder.

Professor emeritus Gunnar Walinder, strålningsbiolog, ger här ett bidrag till debatten om strålskyddets principer. Att tro, att man så kan reducera dosrespons sambandet för alla dessa cancerformer till en gemensam rät linje (en förstagrads ekvation), giltig för alla befolkningar utan hänsyn till deras olika livsbetingelser, måste väl ändå utmana löjet anser Gunnar Walinder.

Kategorier: Strålskydd
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
INES-skalan för kärnenergiolyckor  (Antalet klick: 971)
INES-skalan har skapats för att allmänhet och media ska få en snabb och begriplig förklaring av den säkerhetsmässiga betydelsen av händelser i kärnteknisk verksamhet.

Säkerhetsbetydelsen klassificeras på en skala från 1-7. INES-skalan används internationellt och är en komplettering till det rapporteringssystem som används mellan de kärntekniska anläggningarna och myndigheterna.

Kategorier: Strålskydd
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
HED, Holzknecht mm  (Antalet klick: 976)
De gamla "storheterna" HED och Holzknecht förklaras av Kalle Vikterlöf.

Kategorier: Strålskydd
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Work in Progress - Radiotherapy, London Hospital (1950)  (Antalet klick: 1001)
Work in Progress - Radiotherapy, London Hospital (1950) Antal besök: 179 Betyg: 0(0 röster)
Exhibition of Some Work in Progress Radiotherapy Department, London Hospital, Whitechapel. Demonstrationer av kliniska tillämpningar och den radiofysiska supporten. [762kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Thor Stenbecks röntgeninstitut i Stockholm (1900)  (Antalet klick: 1159)
Interiör från Thor Stenbecks röntgeninsititut i Stockholm omkring 1900. [120kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Terapianläggning 1920 på Dr Römers röntgeninstitut  (Antalet klick: 1328)
Terpaianläggning på 1920-talet

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Tage Sjögrens Röntgeninstitut 1900  (Antalet klick: 1881)
Interiör från Tage Sjögrens privata röntgeninstitut på Hamngatan 24 i Stockholm.

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Strålbehandling i Lund i slutet av 1950-talet  (Antalet klick: 1006)
Rapport om nya behandlingsmetoder meddelst strålning i slutet av 50-talet. Av Bertil Ebenius och Kurt Lidén. Syfte med rapporten okänt. [541kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Strålbehandling av skivepitelcancer (1899)  (Antalet klick: 1068)
Patient med skivepitelcancer, före och efter strålbehandling som genomfördes 1899 av Tage Sjögren. [113kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Sieverts högspänningshall (1950)  (Antalet klick: 1107)
Sieverts högspänningshall var ett experiment som avsåg att ge en kraftig strålpuls under en mycket kort tid. Anläggningen invigdes 1950, men endast ett fåtal biologiska experiment genomfördes pga tekniska svårigheter. [177kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Sieverts högspänningshall - kondensatorbatteriet (1950)  (Antalet klick: 1111)
Sieverts högspänningshall var ett experiment som avsåg att ge en kraftig strålpuls under en mycket kort tid. Anläggningen invigdes 1950, men endast ett fåtal biologiska experiment genomfördes pga tekniska svårigheter. [224kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Sieverts högspänningshall - invigning (1950)  (Antalet klick: 1090)
Sieverts högspänningshall var ett experiment som avsåg att ge en kraftig strålpuls under en mycket kort tid. Anläggningen invigdes 1950, men endast ett fåtal biologiska experiment genomfördes pga tekniska svårigheter. [175kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Sieverts högspänningshall - exteriör (1950)  (Antalet klick: 1094)
Sieverts högspänningshall var ett experiment som avsåg att ge en kraftig strålpuls under en mycket kort tid. Anläggningen invigdes 1950, men endast ett fåtal biologiska experiment genomfördes pga tekniska svårigheter. [177kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Röntgeninteriör från Lund  (Antalet klick: 1110)
Röntgenutrustning från Lunds lasarett tidigt 1900-tal

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Röntgenbehandling i Lund på 1920-talet  (Antalet klick: 1037)

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Rotationsbehandling med röntgen 1953  (Antalet klick: 1143)
Utrustning för rotationsbestrålning med röntgen på Radiumhemmet 1953.

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Radiumkanon installeras på Radiumhemmet (1934)  (Antalet klick: 1078)
Personal samlade kring radiumkanoninstallationen på Radiumhemmet 1934.

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Radiumhemmet 1917  (Antalet klick: 1098)
1917 flyttar Radiumhemmet till Fjällgatan på söder.

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Radiumhemmet 1910-1916  (Antalet klick: 1016)
Den nystartade Cancerföreningen i Sverige bildades för att hjälpa till med cancerbestrålningar, och startade 1910 Radiumhemmet på Scheelegatan, och som var inhyst i ett vanligt bostadshus.

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Radiumhemmet 1910 (NF 1915)  (Antalet klick: 842)
Radiumhemmet beskrivet i Nordisk familjebok 1915 av Gösta Forssell.

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
GE 400 kVp Röntgenapparat (1950)  (Antalet klick: 992)
General Electric 400 kVp röntgensapparat (1950)

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Första lyckade strålbehandlingen, Stockhom (1899)  (Antalet klick: 1085)
Världens första lyckade strålbehandling genomfördes av Thor Stenbeck i Stockholm 1899. [160kB]

Kategorier: Strålbehandling
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 

Sida: 1
1 2 3 4 5 6 
 
    RSS för arkiv
 
 

© Svensk förening för radiofysik.

 

Arkivet är en databas i vilken vi samlat dokument och bilder, såväl historiska som nutida.

För personligt bruk är det tillåtit att skriva ut och spara dokument och bilder. Materialet för användas av skolelever i skolarbetet (grupparbete och rapportskrivning), och av lärare i kommunal skola eller statliga universitet i sin egen undervisning. Om du vill använda det på annat sätt, t.ex. återpublicera texter och bilder är du välkommen att kontakta upphovsmannen via webbredaktören för Svensk förening för radiofysik.

För medlemmar i SFfR: observera att på systerwebbplatsen www.radiofysik.org finns interna dokument som är avsedda för radiofysikprofessionen (till dessa dokument krävs därför medlemsinloggning).