Radiofysik.se
Skola och allmänhet

Arkiv

Kategori:
Sortering:
   [ Sök dokument ]

Antal dokument: 139

 
Hem > 
 
Rune Walstam (1923-2002)  (Antalet klick: 640)
Professor Rune Walstam (1923-2002). Professor i medicinsk radiofysik, Stockholm.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Rolf Sieverts första laboratorium (1923)  (Antalet klick: 662)
Rolf Sievert (1885-1966) i sin lilla laboratoriekammare på Fjällgatan 1923.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Radiumhemmets personal på 1910-talet  (Antalet klick: 643)
Vårdpersonalen på Radiumhemmet på Scheelegatan 10 i Stockholm på 1910-talet. Från vänster sitter doktor James Heyman, översköterskan Alma Wallengren, doktor Gösta Forsell och doktor Elis Berven.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Martin Lindgren (Lund)  (Antalet klick: 702)
Martin Lundgren var professor vid Lunds universitet och överläkare vid Jubileumskliniken, Lunds lasarett 1960-1977.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Lars Edling (radiolog i Lund och Malmö)  (Antalet klick: 701)
Lars Edling (1878-1962) anställdes som röntgenspecialist i Lund och Malmö 1909. Edling arbetade hos Forsell under 13 månader. Fram till 1917 åkte Edling taxi mellan städerna Lund och Malmlö och det var inte ovanligt att han i bagaget medförde radium.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
James Heyman som diskjockey  (Antalet klick: 658)
James Heyman som diskjockey utanför Radiumhemmet på Fjällgatan 1917.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Fritz Bauer - strålningspionjär i Malmö (1897) Bild 2  (Antalet klick: 624)
Kirurgen Fritz Bauer vid Malmö Allmänna Sjukhus köper det första röntgenröret 1898.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Fritz Bauer - strålningspionjär i Malmö (1897) Bild 1  (Antalet klick: 613)
Kirurgen Fritz Bauer på Malmö Allmänna Sjukhus var mycket tidig med införande av medicinsk röntgen.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Ernest Rutherford - kärnfysikens fader  (Antalet klick: 575)
Ernest Rutherford (1871-1937), kallad "kärnfysikens fader" framlägger tillsammans med sin assistent Frederick Soddy (1877-1956) transformationsteorin som säger att atomerna i radioaktiva ämnen är instabila med en viss sannolikhet att sönderfalla. Med utgångspunkt från denna teori visade de sedermera att de olika sönderfallen hade ett exponentiellt förlopp med karateristisk halveringstid.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Elis Berven (1885-1966)  (Antalet klick: 630)
Läkaren Elis Berven (1885-1966) anställdes 1912 på Radiumhemmet och blev ansvarig för den allmänna avdelning.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Einhorn och Walstam 1995  (Antalet klick: 626)
Onkologprofessorn Jerzy Einhorn (1925-2000) till vänster och radiofysikprofessorn Rune Walstam (1923-2002) till höger i samspråk vid röntgenjubileet i Stockholm 1995.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Arne Forssberg (1904-1975)  (Antalet klick: 590)
Arne Forsberg, strålningsbiolog i Radiofysiska institutionens laboratorium.

Kategorier: Personer
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Henri Beccuerel - den fotografiska plåten  (Antalet klick: 480)
Henri Becquerel (1852-1908) observerar av en slump emission av joniserande strålning från uransaltet uranylsulfat.

Becquerel undersöker hur ett fosforescerande ämne, kaliumuranylsulfat, efter belysning av solljus sänder ut strålning som tränger igenom svart papper och också svärtar en fotografisk plåt. I slutet av februari 1896 är det mulet väder, men han framkallar ändå sina fotografiska plåtar den 1 mars för att förvånat upptäcka att svärtningen är lika kraftig som om uransaltet hade belysts med direkt solljus.

Kategorier: Fenomen
Datum: 2010-04-12
Publiceringsår: -----

 
Sven Benner in memoriam (1986)  (Antalet klick: 337)
Sven Benner (1900-1986) var en av pionjärerna i medicinsk radiofysik och initativtagare till Radiofysikföreningen, och dess ordförande i flera år. [118kB]

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Sven Benner i laboratoriet  (Antalet klick: 449)
Fotografi av Sven Benner (1931-1986) - svensk radiofysikpionjär

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Sven Benner - pionjär inom medicinsk radiofysik  (Antalet klick: 365)
En biografi om professor Sven Benner (1900-1986), en pionjär inom svensk sjukhusfysik, och initativtagare till Svensk förening för radiofysik 1954. [51kB]

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Rolf Sievert in memorian (1966)  (Antalet klick: 348)
Rolf Sievert in memorian. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 6/12 1966.

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Rolf Sievert - den svenska sjukhusfysikens fader  (Antalet klick: 355)
Rolf Sievert - den svenska sjukhusfysikens fader

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Robert Thoraeus - pionjär inom radiofysiken  (Antalet klick: 321)
En biografi om Robert Thoraeus (1895-1970), Rolf Sieverts första akademiska medarbetare.

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Radiofysik i Sverige 1920-1970 (1974)  (Antalet klick: 384)
Radiofysik i Sverige. En kortfattad historisk överblick. Föredrag sv professor Sven Benner vid Svenska Radiofysikerförbundets årsmöte 1974. [5,9MB]

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Per Spanne in memoriam (1998)  (Antalet klick: 352)
Per Spannes forskningsarbete ledde in intresset på mikrodatortomografi, och tredimensionell avbildning av små objekt. Han var verksam på synkrotronanläggningarna på Long Island och i Grenoble. Han omkom tragiskt i september 1998 i en flygolycka utanför Canadas kust. Minnesord skrivna av Sven-Erik Strand. []

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Per Oscar Spanne [17/8 1945 - 2/9 1998]  (Antalet klick: 313)
Per Spannes forskningsarbete ledde in intresset på mikrodatortomografi, och tredimensionell avbildning av små objekt. Han var verksam på synkrotronanläggningarna på Long Island och i Grenoble. Han omkom tragiskt i september 1998 i en flygolycka utanför Canadas kust.

In memory of Per Spanne - Annual Meeting of the Swedish Society for Medicine, November 30, 2000.

© 2000 Daniel N. Slatkin and Swedish Society for Radiation Physics.

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Medicinsk radiofysik i ett modernt samhälle (Kalle Vikterlöf 1999)  (Antalet klick: 331)
"Kalle Vikterlöf"-föreläsning vid Medicinska Riksstämman den 1 december 1999 av Kalle Vikterlöf, pionjär inom svensk radiofysik (mestadels i Stockholm och Örebro) och initativtagare till den årliga Kalle Vikterlöf-föreläsningen som Svensk förening för radiofysik arrangerar årligen sedan 1989.

Till föreläsningen hör ett antal bilder som presenteras på annan plats.

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Lise Meitner (1878-1968)  (Antalet klick: 343)
http://www.radiofysik.se/upload/documents/ssi/pdf/ssn_3_2000_Meitner.pdf

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Kurt Lidén: En föregångare inom den medicinska strålningsfysiken  (Antalet klick: 334)
Calle Carlsson ger ett vänporträtt av professor Kurt Lidén (1915-1987), Lunds universitets pionjär inom radiofysiken.

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 

Sida: 5
1 2 3 4 5 6 
 
    RSS för arkiv
 
 

© Svensk förening för radiofysik.

 

Arkivet är en databas i vilken vi samlat dokument och bilder, såväl historiska som nutida.

För personligt bruk är det tillåtit att skriva ut och spara dokument och bilder. Materialet för användas av skolelever i skolarbetet (grupparbete och rapportskrivning), och av lärare i kommunal skola eller statliga universitet i sin egen undervisning. Om du vill använda det på annat sätt, t.ex. återpublicera texter och bilder är du välkommen att kontakta upphovsmannen via webbredaktören för Svensk förening för radiofysik.

För medlemmar i SFfR: observera att på systerwebbplatsen www.radiofysik.org finns interna dokument som är avsedda för radiofysikprofessionen (till dessa dokument krävs därför medlemsinloggning).