Radiofysik.se
Skola och allmänhet

Arkiv

Kategori:
Sortering:
   [ Sök dokument ]

Antal dokument: 139

 
Hem > 
 
Jan Cederlund in memorian (1997)  (Antalet klick: 316)
Jan Cederlund (1924-1977) var Sveriges förste landstingsanställde sjukhusfysiker. [74kB]

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Fritz Bauer - tf lasarettsläkare i Malmö  (Antalet klick: 410)
Redan 1898 begärde t.f. lasarettsläkaren på Malmö allmänna sjukhus, den Malmöfodde kirurgen Fritz Bauer, medel hos sjukhusdirektionen for inköp av ett röntgenrör. Direktionen godkände Bauers anhållan och under vårvintern 1899 inköptes en röntgenapparat från Tyskland och monterades på MAS.

Detta var ett av många exempel på Bauers initiativkraft och framåtanda. Som medicinstuderande vid Karolinska institutet hade han inspirerats av röntgenpionjärerna Thor Stenbeck och Tage Sjögren och Bauer insåg snabbt röntgenundersökningarnas betydelse inom kirurgin.

Kategorier: Biografier / Porträtt
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Ur röntgenrörens historia  (Antalet klick: 395)
En popoulärvetenskaplig text om urladdningsrör och röntgerör av Sven Benner, från 1969. [6.6MB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Radiocaesium and Potassium in Norweigans (1961)  (Antalet klick: 381)
Artikel i Nature 1961 Vol 191 No 4787 av J Baarli, K Madshus, K Lidén och RC McCall. Som ett resultat av kärnvapenproven spreds en stor mängd fissionsprodukter i atmosfären. Lidén var bland de första att mäta förekomsten av radioaktivt cesium i människan. [1MB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Människan och radioaktiviteten (1962)  (Antalet klick: 399)
Kurt Lidén: Människan och radioaktiviteten. Artikel från Anno 1962, årskalender från Förlagshuset Norden. [1.27MB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Medicinsk forskning och cancerterapi... (1952)  (Antalet klick: 390)
K Lidén och M Lindgren: Medicinsk forskning och cancerterapi med ultrahård röntgenstrålning och energirika elektroner. Artikel i Svenska Läkartidningen 1952:49 1037 (1952). [4.25MB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Henri Becquerel och upptäckten av den naturliga radioaktiviteten - 90år (1986)  (Antalet klick: 382)
Kurt Lidén: Henri Becquerel och upptäckten av den naturliga radioaktiviteten, från Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årskrift 1986. Professor Kurt Lidéns föredrag om Becquerel och hans fantastiska upptäckt 1 mars 1886, berättat vid ett 90-års jubileum i Lund den 28 februari 1986. [220kB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Den första koboltapparaten i Lund (1951)  (Antalet klick: 371)
A 10-CURIE Co60 TELEGAMMA UNIT. Preliminär rapport om mätningar på Lunds första Co-60 apparat. Av Kurt Lidén, i Acta Radiologica 1952 Vol 38. [3MB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Cesium 137 burden in swedish laplanders and reindeer (1961)  (Antalet klick: 442)
Kurt Lidén och hans medarbetare mätte förekonsten av Cs-137 i de svenska samerna efter de många kärnvapenproven i slutet av 1950-talet. [297kB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Bromsstrålningspektrum från röntgenrör (1958)  (Antalet klick: 371)
BREMSSTRAHLUNGSPEKTRA FROM ROENTGEN TUBES av G Hettinger och N Starfelt, Lund. Artikel som beskriver spridning av röntgenstrålning i vattenfantom. Från Acta Radiologica 1958 vol 50. [1.9MB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Atombomben som medicinskt problem (1951)  (Antalet klick: 382)
Atombomben som medicinsk problem, av Gerh. Rudberg. Från Svenska Läkartidningen 1951. [2.4MB]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Kurt Lidén - Reseberättelse 1957 (3/3)  (Antalet klick: 349)
En reseberättelse av Kurt Lidén som 1957 gjorde en forsknings- och studieresa till USA och Canada för att bl a studera radioaktiva ämnens användng inom medicinen. Detta är fil 3 av 3 (sid 31-44) [693kb]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Kurt Lidén - Reseberättelse 1957 (2/3)  (Antalet klick: 349)
En reseberättelse av Kurt Lidén som 1957 gjorde en forsknings- och studieresa till USA och Canada för att bl a studera radioaktiva ämnens användng inom medicinen. Detta är fil 2 av 3 (sid 16-30) [750kb]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 
Kurt Lidén - Reseberättelse 1957 (1/3)  (Antalet klick: 360)
En reseberättelse av Kurt Lidén som 1957 gjorde en forsknings- och studieresa till USA och Canada för att bl a studera radioaktiva ämnens använding inom medicinen. Detta är fil 1 av 3 (sid 1-15) [825kb]

Kategorier: Artiklar / Rapporter
Datum: 2010-04-04
Publiceringsår: -----

 

Sida: 6
1 2 3 4 5 6 
 
    RSS för arkiv
 
 

© Svensk förening för radiofysik.

 

Arkivet är en databas i vilken vi samlat dokument och bilder, såväl historiska som nutida.

För personligt bruk är det tillåtit att skriva ut och spara dokument och bilder. Materialet för användas av skolelever i skolarbetet (grupparbete och rapportskrivning), och av lärare i kommunal skola eller statliga universitet i sin egen undervisning. Om du vill använda det på annat sätt, t.ex. återpublicera texter och bilder är du välkommen att kontakta upphovsmannen via webbredaktören för Svensk förening för radiofysik.

För medlemmar i SFfR: observera att på systerwebbplatsen www.radiofysik.org finns interna dokument som är avsedda för radiofysikprofessionen (till dessa dokument krävs därför medlemsinloggning).