Radiofysik.se
Skola och allmänhet

Virtuellt museum om strålning

Tidslinje: Svenska händelser | Internationella händelser


[ 1890 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 ]
 

1896  Första röntgenröret i Sydsverige
Ett av de första röntgenrören som visades i Sverige var det som roade allmänheten på nöjesfältet vid Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896.
 
1896  De första röntgenbilderna i Sverige
Till de svenska radiologipionjärerna hör Thor Stenbeck (1864-1914), Tage Sjögren (1859-1939) och Gösta Forsell (1876-1950), alla verksamma i Stockholm och och fångade förvånande snabbt upp möjligheterna med röntgenstrålarna.
 
1897  Stockholmsutställningen
Vid Stockholmutsällningen 1897 föreläser Thor Stenbeck vid flera tillfällen under sommaren om röntgenstrålarnas historia och natur. Han demonstrerar tillsammans med sin assistent läroverksadjunkten Otto Balke, röntgenstrålning både för nöje och medicinsk nytta.
 
1898  Röntgen på Malmö Allmänna Sjukhus
Malmöfödde och tf lasarettsläkaren Fritz Bauer på Allmänna sjukhuset i Malmö (som invigts 1896) får ett anslag till en röntgenapparat.
 
1899  Första strålbehandlingen
Världens första lyckade strålbehandling inleds den 4 juni 1899 vid Thor Stenbecks röntgeninstitut i Stockholm.
 
1899  Tage Sjögrens röntgeninstitut
Tage Sjögren (1859-1939) öppnar ett privat röntgeninstitut på Hamngatan 24 i Stockholm.
 

< Föregående  (Period:1890-1899)  Nästa >


 
   


 

© Svensk förening för radiofysik.

Välkommen till vårt virtuella museum om händelser som varit av stor betydelse för vår användningen av strålning, båden nationellt och internationellt.