Radiofysik.se
Skola och allmänhet

Länksamling

Hitta lätt och rätt bland strålningslänkar

 

Länksamlingen är en portal till olika informationskällor på Internet, där vi samlat ett stort antal webbplatser av intresse för medicinsk radiofysik och närliggande områden.

 

Webbplatserna i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i utbildning och yrkesverksamhet. Den skiljer sig därför från vanliga söktjänster. Webbplatserna grupperade i kategorier och har korta beskrivningar så att du enkelt och snabbt skall hitta vad du söker.

 

Du kan också tipsa om länkar du hittar!

 

© Svensk förening för radiofysik. Med ensamrätt.

 
Kategori:
Sortering:
   [ Sök i länksamling ]

Antal länkar i länksamlingen: 59

 
Hem > 
 
WorldAtom (IAEA)  (Antalet klick: 1264)
The International Atomic Energy Agency (IAEA) är en FN-organisation med 132 medlemsländer, och strålningsexperter som ger råd och rekommendationer om strålnings användning och strålskydd, samt bevakar så att icke-spridningsavtalen efterlevs.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
UNSCEAR  (Antalet klick: 1398)
UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION. Här finns mänsklighetens samlade kunskap om strålnings biologiska skadeverkningar.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
The European Federation of Organisations for Medical Physics - EFOMP  (Antalet klick: 1378)
EFOMP är den europeiska sammanslutningen för sjukhusfysikerorganisationer. Här finns en bra konferenskalender och EFOMP:s sk Policy Statements (rekommendationer för medlemsorganisationerna).
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
The Conference of Radiation Control Program Direct  (Antalet klick: 1653)
CRCPD är en amerikansk intresseorganisation för myndigheter mfl som regulerar användningen av radioaktiva strålkällor. Man har bl.a. en länklista till olika strålskyddsmyndigheter i USA.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Synchrotron Light Sources of the World  (Antalet klick: 1224)
Portal till synkrotronljusringar i världen.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Svenska sjukhusfysikerförbundet  (Antalet klick: 1777)
Sjukhusfysikerförbundet är en yrkesorganisation inom Naturvetarförbundet med ca 250 medlemmar. Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården med strålskydd, strålbehandling och diagnostik.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
SNM - Society of Nuclear Medicine  (Antalet klick: 1137)
SNM är den amerikanska intresseorganisationen i nukleär medicin.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Sjukhusfysikern  (Antalet klick: 966)
Sjukhusfysikern är Sjukhusfysikerförbundets medlemstidning. Alla nummer som utkommit efter nr1 1999 finns att ladda ner i pdf-format.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
RERF - Strålningseffekter efter atombomberna i Japan 1945  (Antalet klick: 1195)
Radiation Effects Research Foundation. De drabbade i Hiroshima och Nagasaki 1945 efter USA:s fällning av atombomberna utgör idag det viktigaste underlaget för kunskapen om strålnings sena effekter (LifeSpan Study).
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
PhysicsWeb - Portalen till virtuell fysik  (Antalet klick: 1757)
PhysicsWeb är en fysikportal med nyheter, länkar till det mesta inom Fysiken. En värdefull startpunkt både om du vet vad du söker efter eller bara vill surfa runt. Flera bra undersidor!
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Physics Today online  (Antalet klick: 1165)
Physics Today utges av American Institute of Physics (AIP), och har publicerats i mer än 50 år. Tidskriften vänder sig till läsare med intresse av fysik
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
IRPA - Intresseorganisation för strålskydd  (Antalet klick: 1595)
Internationell intresseorganisation bestående av experter på strålskydd. Fungerar som remissinstans och ger ut policydokument, samt anordnar konferenser. Finns inte så mycket på denna webbplats av allmänt intresse.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
International Consultative Group on Food Irradiation, ICGFI  (Antalet klick: 1154)
ICGFI är en internationell expertgrupp som övervakar och ger råd om livsmedelsbestrålning. Här kan du läsa om varför sådan bestrålning anses viktig. Det finns också en databas om vilka anläggningar som finns runt om i världen, och vilka typer av livsmedel som bestrålas.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
ICRU - Strålningsenheter och mätningar  (Antalet klick: 1654)
ICRU är den organisation som ger ut rapporter om riktlinjer hur man t.ex. korrekt mäter strålning. Tyvärr inget fritt här inte!
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
ICNIRP hemsida - Icke-joniserande strålning  (Antalet klick: 1691)
ICNIRP är en internationell expertorganinastion. Här finns bl.a. uttalande och rekommendationer avseende strålskydd för icke-joniserande strålning.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Human Radiation Experiment  (Antalet klick: 1175)
DOE har efter "kalla krigets" slut offentliggjort massor av historiska dokument om experiment och försök på människor där strålning använts. Massor av itressanta dokument, bilder och även några intressanta videoclips finns här. Mycket nöje!
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Health Physics Society - Home Page  (Antalet klick: 2089)
Hemsida och portal för den amerikanska organisationen för strålskyddsfysiker "Health Physicists". Här finns mycket matnyttigt om strålning, strålskydd och radiofysikfakta.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
European Physical Society  (Antalet klick: 1719)
The European Physical Society is a not for profit association whose purpose is to promote physics and physicists in Europe. Created in 1968, the EPS provides an international forum to discuss science and policy issues of interest to its members.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
ESTRO - strålbehandling av cancer  (Antalet klick: 1194)
ESTRO, The European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, was founded in Milano in September 1980. as a Society of individual members working in the field of radiotherapy and oncology.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
EFOMP - Konferenser, Kurser och möten  (Antalet klick: 1149)
Konferenskalender som administreras av EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics). För sjukhusfysiker mfl inom ämnet.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
AAPM - online (Medical Physicists in USA)  (Antalet klick: 2932)
Amerikanska sjukhusfysikerorganisationens hemsida. Mest av intresse för yrkesverksamma fysiker.
Kategorier: Organisationer
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Vetenskapsrådet  (Antalet klick: 1184)
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet vars uppgift är att stödja forskarinitierad grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Här söker forskarna sina anslag för vetenskaplig forskning.
Kategorier: Myndigheter
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Strålsäkerhetsmyndigheten  (Antalet klick: 1209)
SSM, Strålsäkerhetsmyndighetwn är en skydds- och tillsynsmyndighet. Här finns samlat all aktuell strålskyddslagstiftning och författningar, samt sidor med lättillgänglig information för skola och allmänhet. Den 1 juli 2008 slogs SSI (Statens strålskyddsinstitut) och SKI (Statens kärnkraftsinspektion)
Kategorier: Myndigheter
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
Strålskyddsnytt  (Antalet klick: 1167)
Statens strålskydds tidskrift
Kategorier: Myndigheter
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 
KK-stiftelsen  (Antalet klick: 1733)
Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling verkar för en bred användning av IT i samhället och stödjer forskning vid mindre/medelstora högskolor och nya universitet. Ett generöst bidrag från Stiftelsen har möjliggjort produktionen av www.radiofysik.
Kategorier: Myndigheter
Uppläggningsdatum: 2010-04-13
 

Sida: 1
1 2 3 
 
    RSS för länksamling
 
 
 
Tipsa om länk
* = Obligatorisk uppgift.

* Adress   

* Titel   

Ditt namn

Din e-post

Beskrivning


* Ange bokstäverna/siffrorna i bilden